Skutky 4 Ohlasovanie stretáva ťažkosti.

1. Petrovo kázanie v chráme bolo prerušené poriadkovou službou chrámu. Lukáš podčiarkuje, že centrom učenia bolo Ježišovo zmŕtvychvstanie, ktoré samozrejme bolo veľmi konkrétnym odkazom aj na jeho smrť a na jeho odsúdenie, ktoré sa konkrétne dotýkalo vedúcich predstaviteľov židovstva.

2. Peter vydáva svedectvo, presne podľa schémy, ktorú Lukáš opisuje vo svojom evanjeliu (Lk 21,12-15): položia na vás ruky, Duch Svätý bude hovoriť, vydáte svedectvo. Chorý človek je uzdravený v mene Ježišovom, ktorý zomrel a vstal z mŕtvych. A Duch Svätý dáva výrečnosť a odvahu, dve skutočnosti, ktoré si predstavitelia židovstva nevedia vysvetliť.

3. Židia zostávajú skeptici voči posolstvu aj napriek očividnému znameniu. Usilujú sa ešte raz použiť svoju autoritu a zakázať ohlasovanie a uzdravovanie v tomto mene. Ale Peter sa odvoláva na autoritu Boha, ktorý sa zjavil a oni nemôžu nesvedčiť a nehovoriť.

4. Po zdarnom priebehu a vyslobodení z vypočúvania, tento krát sa to ešte obišlo bez trestu, ale príde aj chvíľa fyzických trestov (Sk 5) sa apoštoli spolu s Cirkvou modlia. Meditujú skutočnosť, že dobré učenie má stále svojích odporocov: Ježiš ich mal, oni ich majú teraz. Ale svedectvo ide napred aj napriek tomu. Modlitba k Duchu Svätému sa premení na nové Turíce, Duch opäť viditeľne prichádza, aby posilnil apoštolov a Cirkev vydávať svedectvo aj napriek tomu, že toto svedectvo stretne odpor, odmietnutie a vyhrážky.

5. Spoločenstvo posilnené touto udalosťou pokračuje vo svojom živote viery a radosti. Táto sa začína premieňať na konkrétnu lásku, v ktorej aj majetky sa stávajú nástrojom lásky. Kresťanská komunita – a na toto je Lukáš veľmi citlivý aj vo svojom evanjeliu – prejavuje svoju duchovnú lásku aj konkrétnou solidaritou. Majetky pri nohách apoštolova sa stali zdrojom pomoci pre núdznych.

Dynamika Lukášovho rozprávania nás uvádza do tajomstva odporu, ktoré radostná zvesť evanjelia a utváranie sa nového spoločenstva stretáva. Dejiny Cirkvi budú navždy poznačené prenasledovaniami, žiarlivosťami, obavami. Napriek tomu však svedectvo musí ísť napred. Žiaľ v dejinách Cirkvi nastal aj opak. Z prenasledovaných sa stali prenasledovatelia, nie zriedka aj kresťania sa stali prenasledovateľmi. Ale aj napriek tomu, svedectvo musí ísť napred. Lebo láska sa zjavila. Niekedy ju nerozumejú tí, ktorým ju hlásame, inokedy ju nerozumejú tí, ktorí ju hlásajú. Zostavajú však ešte tichí a pokorní všetkých čias a toľkí veľkorysí evanjelizátori, ktorí dokázali v láske a slobode ohlasovať evanjelium a získať pre Krista toľkých milujúcich a snažia sa o to aj dnes.

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Connecting to %s

%d bloggers like this: