Sk-3 Druhá Petrova reč

1. Peter a Ján vystupujú do chrámu Okrem centrálnej udalosti rozpravy sv. Lukáš prináša zmienku, podobne ako sme to mohli všimnúť v druhej kapitole (Deň čo deň svorne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a s radosťou a úprimným srdcom požívali pokrm Sk 2, 46), že Peter a Ján sa idú modliť do chrámu. Prvé Ježišovo spoločenstvo sa modlilo po domoch, ale i v chráme. Túto skutočnosť si niekedy málo všímame, ale označuje dôležitú skutočnosť, totiž kontinuitu medzi židovskou vierou a kresťanskou vierou. Až neskôr, keď sa nová viera v Ježiša Mesiáša a Božieho Syna dostane za hranice Palestíny – čo sa stalo veľmi rýchlo najmä vďaka intenzívnemu prepojeniu palestínskeho židovstva so židovskými komunitami roztratenými po gréckach mestách stredomoria a v Mezopotámii (=židia v diaspore) židovskí kresťania v Jeruzaleme a v Palestíne stratia svoje centrálne postavenie, stávajú sa stále viac marginálnymi až sa napokon okolo IV storočia úplne stratia. O tejto skutočnosti existuje bohatá literatúra (J. Danielou, B.J. Malina, S.K. Riegel, G. Strecker, F. Manns ako najvýznamnejší autori v oblasti štúdia židovsko-kresťanských komunít v Palestíne. Esenciálny pohľad v taliančine poskytuje A. Strus)

2. v mene Ježišovom uzdravia žobrajúceho. Pri pohľade na opis takejto udalosti, racionalistický človek súčasnosti pociťuje vo svojom vnútri mnohé otázk a podozrenia. Kresťanskému pohľadu na zázraky a znamenia budeme venovať priestor pri komentári evanjelií, nateraz si len všimnime, že ak Ježiš v evanjeliu konal zázraky a znamenia vo svojom mene a svojou autoritou, zázraky a znamenia apoštolov sa dejú v Ježišovom mene (krst v Ježišovom mene alebo ohlasovanie Ježišovho mena  : Sk 2,38; 3,6; 4,7.10.17.18; 8,12.16; 9,27.28; 19,5). Vrchol tejto teológie Ježišovho mena nachádzame v Sk 4,12 – v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení.”

3. Druhá Petrova reč. Po príchode Ducha na Turíce Lukáš uvádza Petrov príhovor ako rozhodujúce a normatívne posolstvo Ježišovej komunity. V tejto kapitole a ako budeme vidieť i v nasledujúcom, tento trend pokračuje. Odborníci hovoria o sérii Petrových kázní, ktoré Lukáš umiestňuje do svojho rozprávania. Tieto kázne majú skutočne veľmi osobitný charakter. V ich centre je neustále ohlasovanie veľkonočnej udalosti.

V prvom prípade zástupy boli prekvapené a užasnuté z reči, tento krát žasnú nad uzdravením. Peter používa tú istú schému: najprv

  • vysvetľuje podstatu uzdravenia a posúva centrum pozornosti zo seba a Jána na Ježiša.
    • Terminológia tejto reči je silne židovská a z hľadiska chronológie veľmi archaická. Ježiš ako Služobník je v neskorších časoch veľmi zriedka používaný titul, zdôrazňovanie Boha ako Boha Abraháma, Izáka a Jakuba, je tiež veľmi zriedkavé. Je to presne adresované  židom v Palestíne.
  • centrum reči je opäť na ohlásenie Ježišovej smrti a jeho zmŕtvychvstania. Príčina Ježišovej smrti je však oveľa adresnejšia ako v prvej reči (tam sa hovorí len všeobecne o jeho smrti  rukami bezbožníkov. Peter podčiarkuje neslávny podiel ľudu a jeho reprezentatov na Ježišovej smrti, porovnávajúc ich podiel s pohanským Pilátom, ktorý by bol Ježiša aj prepustil. Následne sa slová kázne usilujú vysvetliť, že vina národa a jeho predstaviteľov nie je neodpustiteľná, cesta k záchrane je v prijatí posolstva o Ježišovi.
  • Podobne ako prvá kázeň obsahovala v sebe state zo Starého zákona a ich interpretáciu, tak aj táto: Peter priamo cituje  Mojžiša (Dt 18,15.18-19) a spomína  prorokov vo všeobecnosti a udáva svoju interpretáciu: všetky tieto predpovede sa spĺňajú na Ježišovi, oslávenom Božom Služobníkovi.
  • pevnou súčasťou reči/kázne je aj výzva k pokániu, k odvráteniu sa od hriechov.
***

Odhliadnuc od našej konkrétnej situácie a sily našej viery sme pozvaní k rozmýšľať o tom, čo môžeme dať ľuďom okolo nás v mene Ježišovom. Ak to ešte nevieme tak ako Peter a Ján, mal by to byť podnet k tomu, aby sme rástli vo viere, v modlitbe k Duchu Svätému

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: