Sk-1 Zmienky o Duchu Svätom

1. V kapitole nachádzame štyri zmienky o Duchu Svätom:  (Ježiš) dal skrze Ducha Svätého príkazy apoštolom, ktorých si vyvolil, a vzatý bol do neba (v. 2);  vy budete o niekoľko dní pokrstení Duchom Svätým. (v. 5);  keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami (v. 8); muselo sa splniť Písmo, kde predpovedal Duch Svätý ústami Dávida (v. 16)

2. Tieto štyri zmienky sú veľmi zaujímavé. Prvá poukazuje na to, že vzťah medzi Ježišom a apoštolmi po zmŕtvychvstaní je vo veľkej miere odovzdaný Duchu Svätému. Apoštoli prijímajú Ježišove príkazy v prítomnosti Ducha, to znamená, aj v jeho tvorivej a pokračovateľskej činnosti. Kresťanský život teda nie je len stereotypným alebo nostalgickým napodobňovaním Ježišovho príkladu, ale tvorivým plnením Ježišových príkazov. Druhá zmienka vyjadruje Ježišovu túžbu, aby učeníci boli ponorení do Ducha (grécke slovo, ktoré my prekladáme ako krstiť, má doslovný význam ponoriť). Dar Ducha teda nie je len nejaký čiastočný doplnkový dar, ale je niečím, do čoho sa treba úplne ponoriť. Tretia zmienka spomína dar sily a svedectva. Je to základná úloha apoštolov a Ježišovho spoločenstva ako celku: mať silu svedčiť. Napokon štvrtá zmienka, zdá sa akoby tu Duch bol spomenutý len tak mimochodom, ale predsa veľmi významná: Duch Svätý napísal Božie slovo, on v ňom hovorí a Ježišove spoločenstvo má toto slovo počúvať v jeho globálnom i konkrétnom posolstve. Sv. Peter odhaľuje pred spoločenstvom verš, ktorý osvetľuje konkrétnu situáciu spoločenstva a takto Duch, skrze Božie slovo začína riadiť toto spoločenstvo, ktoré v Ježišových intenciách vyberá dvanásteho apoštola, ktorý nahrádza apoštola, ktorý zradil.

3. Tieto štyri, pomerne nenápadné, ale za to nie málo významné, zmienky o Duchu Svätom nám kladú otázku, či sme ho neumiestnili príliš do troch izolovaných oblastí: birmovka, Turíce, začiatok školského roku. Z prvej kapitoly však vyplýva, že on určite má v živote veriacich určite väčšie miesto.

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: