Úvod do Skutkov apoštolských

1. Veľkonočné obdobie nám predkladá čítať Skutky apoštolské. Na sv. omšiach je prvé čítanie venované tomuto spisu, ale výber a krátkosť statí zabreňuje porozumieť lepšie tento zaujímavý a jedinečný spis. Počas tohto obdobia, by som sa teda chcel podeliť s vami o čítanie tohto spisu.

2. Prečo je tento spis istým spôsobom jedinečný v Novom zákone? Nuž preto, lebo nepatrí ani medzi evanjeliá, ani medzi listy. Je to skôr taká obdoba Starozákonných dejepisných kníh. Lukáš, v mnohom originálny aj vo svojom evanjeliu (veď pomyslime, že bez neho by sme nemali Magnifikat, Benediktus, Zvestovanie, podobenstvo o márnotratnom synovi a toľko iných skutočností), je originálny aj v tom, že ako jediný z evanjelistov pridáva aj «druhý diel» evanjelia. Ak teda ten prvý bol zameraný na to, čo všetko čo «Ježiš robil a učil», tak v spise, ktorý bol neskôr nazvaný Skutky apoštolov opisuje to, čo sa deje po jeho definitívnom odchode k Otcovi – po Nanebovystúpení (Sk 1,9). Skutky apoštolov teda opisujú to, ako sa spoločenstvo, ktoré Ježiš utvoril, rozvíjalo ďalej.

Peter a Pavol. Obaja spoločne držia Cirkev - jeden venujúc sa potomkom vyvoleného národa, druhý zase apoštolátu medzi pohanmi

3. Názov Skutky apoštolské, alebo Skutky apoštolov, je tak trochu nepresný a nevystihuje podstatu tohto spisu. V prvých stránkach sa síce spomínajú Dvanásti (obnovení skrze voľbu apoštola Mateja), ale v podstate o skutkoch jednotlivých Ježišových apoštolov sa dozvedáme veľmi málo. Tento spis je v podstate venovaný sv. Petrovi (on je hlavným protagonistom prvých dvanástich kapitol – Sk 1-12) a sv. Pavlovi, ktorý sa stáva hlavným protagonistom udalostí od 13 kapitoly až po samotný záver. Sv. Peter v 12 kapitole «zmizne», Lukáš veľmi krásne opisuje dramatickú udalosť z jeho života (väzenie, hrozba smrti a jeho zázračné vyslobodenie, prekvapivý príchod do modliacej sa komunity – stať  Sk 12,3-17 je naozaj jeden z rozprávačských skvostov sv. Lukáša, ku ktorému ešte prídeme) a nutnosť sv. Petra skryť sa pred prenasledovateľom aj literárne majstrovsky využije pre svoj cieľ: Peter hovorí: «”Oznámte to, Jakubovi a bratom.” Potom vyšiel von a odišiel na iné miesto.» A Peter sa «tak dobre skryl», že o ňom viac nevedia ani Skutky apoštolské.

4. V rámci kapitol Sk 1-12 nachádzame prelúdium druhej časti tohto spisu: pri umučení sv. Štefana sa po prvý krát objavuje na scéne Šavol. On je mladík, ktorý stráži šaty tých, ktorí ukameňovali sv. Štefana (Sk7,58), Šavol sa stáva horlivým prenasledovateľom kresťanov, kresťanskej sekty (Sk 8,1.3.), a veľká časť 9-tej kapitoly (Sk 9,1-30) opisuje podrobne jeho obrátenie sa pred bránami Damasku. Napokon, ako sme už povedali od 13 kapitoly sa celá pozornosť sústreďuje na neho, na jeho veľké misijné dielo a na jeho podiel na formovaní sa Cirkvi, ktorá sa otvára stále viac pohanom.

5. Z hľadiska zemepisného Skutky apoštolské popisujú cestu evanjelia z Jeruzalema až na kraj sveta (Sk 1,8). Stred a zároveň aj každý kraj sveta evanjelium dosiahne, keď sa dobre upevní v Ríme. Preto celý projekt Skutkov je nasmerovaný z Jeruzalema do Ríma. Určite tento spis nemal úmysel popísať kompletne rozvoj kresťanstva. Len okrajovo naznačuje prítomnosť kresťanov v Etiópii (pokrstenie komorníka kráľovnej Sk 8,27n) a vôbec nespomína kresťanov v Egypte a v oblasti Mezopotámie, hoci dobre vieme, že kresťanstvo už vo svojich prvých desaťročiach veľmi rýchlo nadobdlo svojich učeníkov aj v týchto krajinách. Lukáš má v Skutkoch svoj cielený zámer – chce všetkým povedať ako kresťanstvo v Ríme súvisí s kresťanstvom v Jeruzaleme, že je medzi nimi spojitosť, ktorá je vyjadrená jednotou sv. Petra a sv. Pavla, nie raz podčiarknutá v Skutkoch: Pavol konzultuje svoje počínanie s Cirkvou v Jeruzaleme, počúvava Petra i Jakuba, získa potvrdenie pre svoju autoritu na zhromaždení v Jeruzaleme. Koniec koncov, svoju jednotu s Petrom potvrdzuje aj Pavol sám (Gal 2,9). Petrove uznanie Pavlovi a jeho autorite nachádzame  zase v 2Pt3,15.

6. Skutky sú krásny a veľmi podnetný spis. Zaiste v krátkych postrehoch nemôžeme ani trochu zmerať celé jeho bohatstvo, ale dúfam, že veľa krásnych vecí nájdeme. Tak sa pripravte na budúci príspevok (asi aj dva) prečítaním si prvej kapitoly, ktorej sa budeme venovať.

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Connecting to %s

%d bloggers like this: