1. pôstna nedeľa

1. Ťažko je kázať ľuďom, ktorí neveria na potopu sveta. Zaradili sme ju medzi rozprávky a už vôbec nechceme veriť na to, že dejiny sveta sa delia na svet pre potopou a svet po potope. A my sme ľudstvo po potope sveta, to je jasné, sme potomkovia Noeho, sme dedičia veľkého prisľúbenia: nebudú už vody potopy.

2. Toto vôbec nie je pravda, mohli namietať mnohí, keď pozeráme na všetky cunami posledných čias. Záplavy vždy boli a zostali aj dnes veľkým nebezpečenstvom. To hej, ale takto môžu hovoriť len tí, ktorí nevedia, čo sú vody potopy. Vody potopy sú vtedy, keď sa «vyvalia všetky pramene zemskej hlbočiny a otvoria sa nebeské priepusty»  (por. Gn 7,11). Hovoríte, že aj tak ste z toho veľmi nezmúdreli? No skrátka chcem vás len presvedčiť o jednej veci: nedá sa veľmi dobre porozumieť Božie slovo tejto nedele, keď máme veľké medzery v poznaní takej dôležitej udalosti, ako bola potopa sveta. Tak pohľadajte si čím skôr niekoho, kto vám to vysvetlí, lebo sa vám môže stať, že nebudete vedieť nájsť silu nádeje a často budete upadať do stavu potápajúcich sa ľudí, budete vidieť ľudstvo potápajúce sa – a to sa na veriacich ľudí, potomkov Noemových vôbec nepatrí. Prvé čítanie nám teda ponúka istotu, že Boh stojí pri ľudstve, a aj keď sa niekedy «nahromadia oblaky», Boh si «spomenie» na svoje prisľúbenie.

Noé, Boh nežiada nerozumné veci. Ty si si skutočne istý, že vieš, čo Boh od teba chce?

3. Sv. Peter vo svojom liste hovorí, že okolo Noeho boli ľudia, ktorí videli ako stavia koráb … oni však veriť nechceli. Slová listu sv. Petra sa opierajú o komentáre židovských rabínov, ktorí hovoria o tom, že Noemovi súčasníci sa mu vysmievali a považovali za bláznostvo jeho stavbu obrovskej lode na suchej zemi. Ako ťažko sa teda Noemu stavalo – ale on veril viac Bohu a jeho slovu, ako mienkam a posmeškom ľudí.

4. Do sveta zaznel hlas: Priblížilo sa Božie kráľovstvo. Egyptské pyramídy sa vôbec nezachveli, rímski vojaci nestratili svoju silu, národy a dejiny sveta si pri vyslovení týchto slov nič zvláštne neuvedomili, keď Ježiš kráčal poliami Galiley, navštevoval synagógy maličkých mestečiek a s veľkou presvedčivosťou všetkým hovoril: Boh sa priblížil. Tento jeho malý, tichý, skromný hlas však vošiel do sŕdc niekoľkých. Málo ich uverilo, málo z vyvoleného národa započulo tento hlas. Ale potom sa tento hlas službou hodných i menej hodných služobníkov šíril do celého sveta. Čím boli jeho služobníci silnejší, tým bol tento hlas slabší. Preto sa nečudujme, že Boh dopustí poníženie svojich služobníkov, ak sami ponížene žiť nevedia. Je to však mocné slovo, mocné posolstvo: Boh je blízko, priblížil sa a má pre nás radostnú zvesť. Ako sme niekedy neschopní toto pochopiť a toto v našom živote vyjadriť.

5. Tento Ježišov štart do verejnej činnosti, táto syntéza jeho posolstva chce v túto nedeľu preniknúť naše srdce. Aby sme si uvedomili, že Boh je blízko, aj keď sa zdá, že sa okolo nás veci prudko nelepšia. Boh je blízko nás a svojím evanjeliom môže urobiť náš život krásny a silný, schopný prekonať všetko. Lebo on nerieši veci zvonka, ale zvnútra. Ide mu totiž o tvoje srdce, o tvoje spoločenstvo s Bohom. Toto je prvé posolstvo evanjelia a teda aj prvý cieľ pôstu. Všetko úsilie pôstu má smerovať k tomu, aby sme si otvorili srdce pre evanjelium o blízkosti Boha. Noe a jeho hrdinská viera i Ježiš a jeho takmer zbytočné kázanie svojmu ľudu stoja pred nami ako strhujúce príklady: ak máš v srdci lásku k Bohu – neochvejnú, nepoddajnú, silnú, všetko prekonávajúcu – potom si novým človekom, silnejším ako celý svet. Tak si prever tvoje pôstne predsavzatia – ak nejaké máš – aby neboli len exibíciou alebo spojením nutného s užitočným v oblasti formovania tvojho štíhleho tela. Lebo Bohu ide o niečo viac a tieto dni sú príležitosťou k tomu, aby si stal veľkým víťazom nad svetom, ktorý je okolo teba.

Boží prísľub nás neochraňuje pred prírodnými katastrofami. Horšie by bolo, keby sa spojili horné a dolné vody

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Connecting to %s

%d bloggers like this: