5. nedeľa cez rok (B)

Život je boj ... vy to ešte neviete???

1. Biblia je kniha života. Predstavuje celý život človeka, ktorý pozostáva z období, kedy sme akoby vo svetle, na vrchole síl a spokojnosti, ale má aj chvíle – a mohli by sme povedať, kiež by to boli vždy len chvíle – ťažkostí, stresov, beznádeje, nepokoja, ťažoby. Biblia je kniha života, lebo nám hovorí aj o chvíľach svetla a aj o chvíľach temnoty.

2. Krátky úryvok z knihy Jóbovej nám veľmi krásne popisuje – uvedomme si, že tieto slová boli napísané viac ako pred 2500 rokmi – veľkú ľudskú skúsenosť utrpenia a beznádeje. Človek mnohokrát zvádza na zemi tvrdý boj a okrem toho je ako nádenník. Nemá tu nijaké garancie, každý deň mu môžu povedať: dnes ťa už nepotrebujeme. A tak žije stále v malých-veľkých očakávaniach, tak ako otrok, ktorý, keď už nič iné, túži aspoň po troche chládku, keďže musí pracovať pod kruto pražiacim Slnkom. Hej, mohol by túžiť po niečom väčšom, ale na to už nemá ani silu.

3. Ako kresťania, v dare viery, sme dostali veľký dar: dar vidieť svet v Božom svetle, vidieť ho optimisticky. Mnohokrát aj ako ľudia, žijeme tak trochu zadarmo náš optimizmus života – lebo nás ešte nepostretlo nič, čo by preskúšalo silu našej nádeje. Preto slová Jóbovej knihy nie sú adresované len tým, ktorí prežívajú svoje muky, ale sú adresované aj tým, ktorí majú na tvári úsmev, ktorí si žijú spokojne a šťastne. Nechceme tu len moralisticko-výstražne hovoriť o tom, že takéto chvíle môžu prísť, ale skúsme posunúť náš pohľad trochu ďalej od seba. Okolo nás môžu žiť ľudia, ktorí prežívajú ťažké dni a ešte ťažšie noci. Otázka teda je: čo robíš ty so svojím optimizmom, so svojím šťastím, so svojou spokojnosťou? Komu dávaš nádej, ku komu sa približuješ a ako? Alebo si len uzatvorený sám do seba, mysliac a chrániac predovšetkým svoju spokojnosť, osobnú, či rodinnú?

Ježiš uzdravil mnohých, aby sprítomnil Otcovu lásku, ale opravdivé uzdravenie vedie k službe jemu a spoločenstvu

4. V Ježišovom spoločenstve, ktoré sa organizuje v Kafarnaume okolo domu, v ktorom býval sv. Peter vládne iná atmosféra. Ako náhle Ježiš a jeho prví štyria učeníci vstúpia do domu, tí, ktorí bývajú v dome mu hneď hovoria o horúčke a chorobe Petrovej svokry. Popri nás sú vždy chorí, bezmocní, nevládni. Evanjelium nám v týchto riadkoch – veľa krát ešte inokedy – hovorí, že všetky bolesti našich blížnych je potrebné oznámiť Ježišovi. Hovoriť mu o nich. Sme teda pozvaní modliť sa s láskou za niekoho. Milovať, chcieť dobre niekomu a modliť sa za neho. Modliť sa za niekoho a milovať ho a chcieť mu dobre. Úmyselne uvádzam túto vetu z dvoch strán, lebo je to láska, ktorá nás má priviesť k modlitbe, ale aj modlitba nás má priviesť k láske. A tu si zase môžeme preveriť aká je naša modlitba. Je to len povinnosť, často zanedbaná, vysloviť nejaké formulky, ktoré sme sa naučili? Je to len pedantná dôslednosť a hrdosť na množstvo modlitieb, ktorými si chceme zabezpečiť nebo a istotu, že sme v Božej priazni, alebo azda, že sme kvalitní, lepší kresťania ako ostatní? Možno by sme sa mohli naučiť niečo od chudobnej vdovy, ktorá dala dve drobné mince – dala ich skromne, dala všetko, dala to s dôverou a láskou …

5. Nuž a čo hovorí dnešné Božie slovo tým, ktorí prežívajú život nádenníka, ťažké dni a ešte ťažšie noci? Tak ako Jóbova kniha nie je jedinou knihou a posledným slovom Biblie, tak ani vaše utrpenie nie je jediným a posledným slovom života. Posledné slovo Božie je láska zjavená v Ježišovi, ktorá vstupuje do nášho domu a uzdravuje. On prišiel, a preto tu na zemi je nádej. Nezávidím tým, ktorí si žijú optimisticky, sebavedome, v zdanlivom úspechu a blahobyte a pritom nepoznajú Krista. S evanjeliom prišla nádej a sila uzdravenia, ktorá je ozbrojená proti všetkým prípadom života. Mnohí môžu pokrútiť hlavou a povedať: ja som sa už toľko modlil, prosil a uzdravenie neprišlo, situácia sa nezlepšila, Boh zostáva hluchý, vzdialený … Tu treba preveriť ešte jednu vec. Neprosíš len o to, aby si sa mal jednoducho dobre? Uvedom si, že uzdravenie znamená vstať a slúžiť Ježišovi a jeho spoločenstvu. Možno ti chýba práve toto slovo: Uzdrav ma Pane, aby som ti mohol slúžiť. Ale ako, kde, čím? O tom však až niekedy nabudúce

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: