Duch je Duch poslania

Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti a diabol ho pokúšal. … Keď diabol skončil všetko pokúšanie, na čas od neho odišiel.  Ježiš sa v sile Ducha vrátil do Galiley a chýr o ňom sa rozniesol po celom kraji. Učil v ich synagógach a všetci ho oslavovali.  Prišiel aj do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal. Podali mu knihu proroka Izaiáša. Keď knihu rozvinul, našiel miesta, kde bolo napísané: “Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.”

(Lk 4,1-2.14-19)

Text evanjelia podľa Lukáša ešte podrobnejšie zjavuje úlohu Ducha Svätého v Ježišovom živote. Dielo našej spásy nerobí Ježiš ako osamelý hrdina. Konajú ho dve osoby, ktoré Otec poslal.

Scéna v Nazaretskej synagóge, ktorú nám takto do podrobnosti vyrozprával iba sv. Lukáš, poukazuje na to, že Ježiš koná poslanie v mene Božom, naplneným Pánovým Duchom. Všetko jeho verejné učenie, jeho pôsobeniev Galilei, učenie v synagógach, uzdravovanie, vyháňanie zlých Duchov – to všetko koná Ježiš v sile Ducha. Ohlasovanie evanjelia, vyslobodenie uväznených, dar zraku pre slepých, pomoc utláčaným. Duch túži po tomto: aby ľudia počuli evanjelium, zacítili ho, prežili ho ako slobodu, radosť a dôstojnosť. Duch neprichádza preto, aby spôsobil uzdravenie niekoho, ale preto, aby uzdravoval a pôsobil cez niekoho. Človek Ducha je teda človek, ktorý chce byť plne pre iných – samozrejme nie svojou vlastnou silou, ale silou Ducha

Pane, daj aby sme si prosili dnes tvojho Ducha, nie pre naše vlastné potreby, ale preto, aby ľudia okolo nás mohli zacítiť radosť evanjelia, slobodu a nový pohľad na veci, ktoré predtým nevideli

Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa / Zmeniť )

Connecting to %s

%d bloggers like this: