Rozdiel v pohľade Abrama a Lota

Genezis 13

Boh požehnával Abrama i jeho synovca Lota a ich stáda sa zväčšovali. Avšak aj v požehnaní a prosperite nastávajú napätia a je potrebné hľadať riešenia.  Krajina sa stáva malou a pastieri Abramových a Lotových stád majú medzi sebou neustále spory. Abram prišiel k svojmu synovcovi s veľkodušnou ponukou: Nech nie sú rozbroje medzi mnou a tebou, medzi mojimi pastiermi a tvojimi pastiermi; sme predsa bratia!Či nie je pred tebou celá krajina?! Preto sa, prosím, odlúč odo mňa! Ak ty pôjdeš naľavo, ja pôjdem napravo, ak ty napravo, ja pôjdem naľavo!

Lot však neodpovedal s takou istou veľkodušnosťou, ako by sa patrilo synovcovi voči svojmu strýkovi. Nechal sa strhnúť príležitosťou: Tu zdvihol Lot oči a videl, že celé okolie Jordánu až po Segor to bolo predtým, ako Pán zničil Sodomu a Gomoru je zavlažované ako Pánov raj, ako egyptská krajina.Preto si Lot vybral celú krajinu okolo Jordánu a odtiahol na východ. Takto sa bratia oddelili jeden od druhého.

Abramovi teda zostala menej hodnotná časť krajiny. Zaiste mohol cítiť vo svojom vnútri pocit sklamania sa. Jeho stáda sa pasú na biednej pastve, pričom jeho synovec chvatne obsadil tie najkrajšie a nazavlaženejšie časti územia. Tu však prichádza k nemu Pán so svojím slovom a povzbudzuje ho: “Zdvihni oči a z miesta, na ktorom si, hľaď na sever a na juh, na východ i na západ,lebo celú zem, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu potomstvu naveky.

Môžeme si všimnúť, že obe postavy upreli svoj zrak na krajinu a teda na celý svoj život

/Lot/… zdvihol oči a videl – /Abram/ … zdvihni oči.

ale je rozdiel zdvihnúť oči sám vo svojej chtivosti a zdvihnúť oči k tomu, čo nám chce ukázať Pán.

Sodoma, Gomora i prosperita Egyptu symbolizujú raj, ktorý však prináša sklamanie. Predstavujú osud tých, ktorí sa bezhlavo ženú za tým, čo je krásne, lákavé a plné prísľubov prosperity, nájdu však nebezpečenstvo záhuby.

Abram predstavuje človeka viery, ktorý žije v prísľúbeniach Božích, ale zostáva mu požehnanie a stáva sa vo svojej skromnosti požehnaním a vyslobodením pre tých, ktorí sa nechali strhnúť svojou chamtivosťou a necitlivosťou na Boží hlas. Tak nám to hovorí aj rozprava o tom, ako Abram veľkodušne podnikne výpravu pre jeho záchranu (Gn 14)

Táto na prvý pohľad «nevinná stať» je teda plná posolstva, ktoré nám kladie dôležité otázky:

  • aká je naša veľkodušnosť a aká je naša odpoveď na veľkodušné ponuky, ktoré dostávame?
  • Akí zostávame, keď naše okolie neodpovedá veľkodušne na našu veľkodušnosť
  • Naše oči sú upriamené len na to bezprostredné a lákavé alebo sa vieme uskromniť a tešiť sa z Božieho požehnania a Božích prisľúbení?
Reklamy

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google+ photo

Na komentovanie používate váš Google+ účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: